Z1

Ove godine bez poginulih na radu

2010-09-29 0 0 139 YT

Zaposleni na građevini u Subotici ne vole da koriste šlem i pojaseve za vezivanje, pokazuju podaci Inspekcije rada. Zaposleni takođe ređe idu na obavezne preventivne preglede. Radničke ambulante su pratile sudbinu preduzeća, a za dvadeset godina posrtanja Subotičke privrede, zatvoreno ih je isto toliko - u proseku jedna godišnje. Pored toga, preko 1.500 radnika iz regiona ove godine bilo je na bolovanju dužem od 30 dana, što je državu koštalo više od 80 miliona dinara Niti jedan radnik u ovoj godini nije izgubio život na svom radnom mestu, a nije bilo ni teških telesnih povreda, pokazuju podaci Odseka Inspekcije rada za Severno-bački okrug. Najrizičnije profesije kod nas su poljoprivreda i građevinarstvo, a Inspekcija zapaža da je povećan broj neprijavljenih gradilišta i nepreduzimanja odgovarajućih mera zaštite na radu. Pored toga, poslodavci u poslednje vreme sve ređe šalju zaposlene na periodične obavezne sistematske lekarske preglede. Ova oblast pripada Medicini rada Doma zdravlja Subotica, i po njihovim podacima takođe se može videti da broj radnika koji idu na ovakve preglede stagnira, ako ne i opada. Pre 20 godina obaljana su u proseku 74 takva pregleda dnevno, pre deset godina 37, a u ovoj godini 41. Pored toga, smanjen je i broj ambulanti u preduzećima, kao i posete njima. Pre 20 godina funkcionisalo je 28 ambulanti, deset godina kasnije 21, a danas ih funkcioniše 8. Po pitanju pregleda, pre dvadeset godina obavljano ih je u proseku 37 dnevno, pre deset godina 32, a ove godine 31. U ovoj godini, 1.532 zaposlena iz Severnobačkog okruga bila su preko 30 dana na bolovanju. Bolovanja do 30 dana idu na teret poslodavca, a bolovanja preko 30 dana idu na teret RZZO. Iz kase republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Subotici za prvih osam meseci ove godine za ta bolovanja izdvojeno je bruto 81.657.000 dinara.